Kennis delen en teamontwikkeling

KENNIS DELEN EN TEAMONTWIKKELING

Kennis delen is samen sterker worden!

Stel je eens voor… je weet van iedere collega welke ‘competenties’ hem of haar energie geven en welke werkzaamheden hij/zij het leukste vindt om te doen; dat je weet over welke talenten jouw collega’s beschikken en dat je de mogelijkheid hebt om deze talenten adequaat in te zetten én dat deze collega’s altijd voor je klaar staan!

Stel je daarnaast eens voor dat je feilloos weet hoe je effectief met jouw eigen energie omgaat en je je collega’s zo goed kent, dat je weet hoe je hun talent kunt activeren en op de beste manier kunt inzetten. Samen ontplooien jullie initiatieven om dingen slimmer en efficiënter aan te pakken, realiseren jullie nieuwe ideeën en dragen aldus actief bij aan de realisatie van de doelstellingen van jullie organisatie of instelling; Hoe mooi zou dat zijn…? NB. Deel van voorgaande tekst als ‘teaser’ op de hoofdpagina opnemen met de uitnodiging ‘lees verder’.

Met onze nieuwe Kennis-delings- en team-ontwikkelprogramma ‘Perducam Talent-Connect’ helpen wij je om al deze voorstellingen realiteit te laten worden.

Er zijn talloze methodieken en analyses zoals Disc, Insight, MBTI, TMA, Belbin, kleurenmethodiek etc. etc. Organisaties gebruiken deze om competenties, talenten, krachten en rollen van werknemers vast te stellen. ‘Perducam – TalentConnect’ verbindt én faciliteert werknemers om de vastgestelde competenties, talenten, krachten en rollen daadwerkelijk te activeren en in te zetten. ‘Iedereen is talentvol’ is de basis van deze aanpak. Je kunt van al je collega’s direct zien waar de kracht en energie zit en je kunt deze collega’s middels het online-platform eenvoudig en effectief benaderen. Samen werken wordt samen leren!

Je kiest zelf welke competentie je wilt ontwikkelen en gaat samen met een collega een ontwikkeltraject in. Deze collega wordt in dit traject jouw TalentCoach. Afhankelijk van jouw keuze, duurt een ontwikkeltraject 4 tot 16 weken. Dit ontwikkeltraject wordt gefaciliteerd door onze digitale Talent-Connect omgeving, van waaruit automatisch praktijkopdrachten worden gestuurd naar de TalentCoach. Deze praktijkopdrachten geven richting aan jouw ontwikkeltraject.

Jij en je TalentCoach komen, afhankelijk van jullie voorkeur, één keer per week of één keer per twee weken samen, om aan de slag te gaan met de praktijkopdracht. Zo’n sessie duurt niet lang: gemiddeld 15-20 minuten. Tijdens deze sessies zul je merken dat jullie elkaar veel beter en misschien wel op een hele andere manier leren kennen. Ook word je bewust gemaakt van hoe de gekozen competentie bij jou aanwezig is. Veel deelnemers vinden deze ontwikkeltrajecten ontzettend waardevol, voornamelijk vanwege deze bewustwording en zelfinzicht, maar ook vanwege de verbinding met elkaar.

Teamontwikkeling

Wanneer een team zich wil ontwikkelen helpt het om te kijken naar welke aspecten in het team onvoldoende ruimte krijgen om ondersteunend te zijn aan resultaat en sfeer. Dat kunnen onuitgesproken regels zijn van do’s en dont’s waarvan men zich niet bewust is. Maar het kan ook zijn dat het team juist heel relatiegericht is, maar onvoldoende visie heeft op gezamenlijke doelen en resultaten. Of een team is juist te taakgericht, waardoor er geen ruimte is voor onderlinge relaties en de zo noodzakelijke momenten van reflectie.

Afhankelijk van de context zoals zelfsturende teams in zorginstellingen of innoverende teams in een profit-organisatie, startende teams of teams met een historie, kiezen we een ingang* om zicht te krijgen op de onderstromen en hoe die positief kunnen worden ingezet om de energie binnen het team beter te laten stromen.

Contact

PERDUCAM

Kooltjesbuurt 9
1411 RZ Naarden-Vesting

Telefoon
035 – 622 5286

E-mail
officemanagement@perducam.nl

Google Maps voor uw route

Aangesloten bij