Over Perducam

Over Perducam

Perducam, afgeleid van het latijnse woord perducere, betekent zoveel als doorheenleiden of begeleiden. Dit staat symbool voor de waarde we vanuit Perducam -vanaf 2016-aan organisaties, teams en individuele coachees kunnen toevoegen.
Wat ons verbindt binnen Perducam is onze ervaring dat als mensen weer keuzevrijheid ervaren in hoe ze willen zijn én wat ze willen doen door zich (weer) bewust te worden van hun kracht en kwaliteiten er zoveel meer mogelijk wordt. Hand in hand met die bewustwording gaat ook de bewustwording van oude (gedrags)patronen en overtuigingen, van onbewust leidende principes, die het gedrag bijna automatisch sturen, zeker als er sprake is van werk en tijdsdruk.  In het kort gezegd; we werken ‘van herijking naar verrijking’.

Dat doen we met medische professionals, gedragsdeskundigen en (GZ)psychologen, leidinggevenden, bestuurders en teams in zorgorganisaties. Voor professionals geldt dat ze jaren lang opgeleid zijn in vakbekwaamheid en dat het in onze ontwikkeltrajecten – individueel of met vakgenoten- veel inzichtelijker wordt hoe hun vakbekwaamheid te ondersteunen met hun eigenheid als persoon (natuurlijke kracht) in plaats vanuit ongemak of kramp. Voor leidinggevenden en bestuurders is het vaak een gebied waarin men al doende leert hoe in de positie te groeien en deze vorm te geven. Vanuit de eigen natuurlijke drijfveren de eigen positie vormgeven in plaats van de kramp van ‘hoe het moet’ creëert meer draagvlak en beweging bij collega’s in de organisatie. Om zich verder te kunnen ontwikkelen in een goede persoonlijke balans en een professionele positionering werken we met een krachtige drijfverenmeting. De praktijkvraag vanuit de persoon of het team zelf staat centraal. We vullen het persoonlijk leren aan met een breder perspectief, theorie en inspirerende modellen. Als onze visie en werkwijze resoneert of vragen oproept neem dan gerust contact op met een van ons.

Wij werken samen met

Publicaties

Contact

PERDUCAM

Molenlaan 12
1401 TJ Bussum

Telefoon
035 – 622 5286

E-mail
officemanagement@perducam.nl

Google Maps voor uw route

Aangesloten bij