Taakherschikking & Regiebehandelaar

‘Taak-delegatie, taakherschikking, taakdifferentiatie, taakzuiverheid en regiebehandelaarschap zijn, om er maar eens een paar te noemen, veel gebezigde termen in de hedendaagse ouderenzorg. Het heeft allemaal te maken met het, zowel kwantitatief als kwalitatief, behandelen van de immer toenemende zorgvraag in een landschap waar personeelstekorten en bijzondere schaarste in specifieke functiefamilies meer regel dan uitzondering zijn.

De interpretatie, uitleg, operationalisering en ook wenselijkheid van deze termen treffen wij in diverse verschijningsvormen aan en kunnen leiden tot veel dynamiek in en tussen teams en afdelingen. Perducam begeleidt vakgroepen om daar het gesprek over aan te gaan, los van alle dagelijkse agendapunten. Welke stappen zijn nodig om de regie te behouden?

We begeleiden het proces, we spiegelen, we brengen onze kennis en ervaring als SO en Arbeids- & Organisatiepsycholoog in en uiteraard de ervaringen die we tijdens vakgroep begeleidingen hebben opgedaan. We hebben aandacht voor organiseren van thema’s binnen van de vakgroep en hoe het besluitvormingsproces in te richten. We her- en erkennen ook de individuele voorkeuren van de eigen beroepsuitoefening en hoe dat de vakgroep en de invloed van de professional op de organisatie positief kan versterken. 

De vorm waarin Perducam varieert van een heidag voor een eerste oriëntering op het onderwerp tot een langer traject waarin de vakgroep de eigen kracht en werkwijzen zelf aandacht en vormgeeft.

Actualiteiten

Contact

PERDUCAM

Molenlaan 12
1401 TJ Bussum

Telefoon
035 – 622 5286

E-mail
officemanagement@perducam.nl

Google Maps voor uw route

Aangesloten bij