Basisartsen in de organisatie | Ontwikkeling tot krachtige professional

Je bent basisarts. Hoe ga je je vakvolwassen voelen in deze positie? Wij bieden een ontwikkeltraject waarin jij je tot een krachtige professional kunt ontwikkelen.

Doelstelling

 • Zelfbewust je functie kunnen uitoefenen vanuit inhoudelijk- of clinical leadership;
 • Functionele en persoonlijke ontwikkeling in je rol als basisarts;
 • Verkrijgen van een breder beeld van de potentiële werkvelden van een  basisarts en hierin keuzes kunnen maken op basis van je persoonlijke drijfveren.

Resultaat

 • Vakvolwassen/‘Beroepsklaar’ voelen in het vakgebied.
 • Handvatten en vaardigheden om je authentiek te positioneren in de relatie met de patiënt, omringende systemen en collegiale relaties;
 • Inzicht in eigen kwaliteiten en potentieel-ontwikkeling;
 • (Zelf)kennis van waar onder druk ‘professionele kramp’ ontstaat (overtuigingen, stresstriggers etc.);
 • Intervisie met collega-artsen;

Doelgroep

Dit ontwikkeltraject is speciaal ontwikkeld voor basisartsen die meer vanuit eigen kracht willen gaan werken;

Programma

Het ontwikkeltraject bestaat uit:

 • Persoonlijk intakegesprek met de opleider (kennismaken en bepalen doelstellingen);
 • Drijfverenanalyse (ODC-meting) inclusief individuele terugkoppeling en rapportage;
 • 4 workshops van 1 dagdeel, met een doorlooptijd van 4 maanden.

Thema’s:

 • Relatie met de patiënt
  Regievoering in gesprekken; zichtbaarheid; contact, rapport en afstemming cliënt vanuit een open en nieuwsgierige basishouding
 • Vaardigheden
  Meerdere niveaus van luisteren; vraagstelling gericht op het openen van het potentieel van de ander

 • Rollen in de wereld van een basisarts
  Welke rol(len) kun jij vervullen als basisarts binnen een team en/of organisatie. Je krijgt zicht op de diversiteit aan werkvelden en wat past bij jou? We koppelen dat aan je persoonlijke drijfverenmeting, zodat je de goede match kan maken

 • Persoonlijkheid en persoonlijke ontwikkeling: toegang krijgen tot je werkelijke potentieel en kwaliteiten; her- en erkennen van je kwetsbare krachten. Wat kan ik en wat mag ik van mezelf?

Agenda en investering:

De totale studiebelasting voor dit ontwikkeltraject is gemiddeld 19 uur.
Deze uren zijn opgebouwd uit:

4 dagdelen van ieder 4 (16) uur
1 individuele ODC Drijfverenmeting met terugkoppeling (3 uur)

Data: nog nader te bepalen
De inschrijving wordt definitief bij 4 of meer deelnemers. Bij minder deelnemers wordt het ontwikkeltraject verschoven naar een latere datum.

De investering voor dit ontwikkeltraject is € 1145,- (excl. BTW)
Bij vroegtijdige aanmelding is de prijs €985,- (excl.BTW)
In dit ontwikkeltraject is een drijfverenmeting / ODC meting met individuele terugkoppeling inbegrepen.

Tip: gebruik voor dit ontwikkeltraject je persoonlijk opleidingsbudget.

[We werken op basis van ACT (Acceptance and Commitment Therapy)]
Voor meer informatie neem contact op met Marja Veerman (GZ-psycholoog  en Opleider)
m.veerman@perducam.nl of 06-15117614

Actualiteiten

Contact

PERDUCAM

Molenlaan 12
1401 TJ Bussum

Telefoon
035 – 622 5286

E-mail
officemanagement@perducam.nl

Google Maps voor uw route

Aangesloten bij