ESSENTIE-CLASS: Hoe kan ik als zorgprofessional meer in mijn kracht komen?

Onze ervaring is dat zorgprofessionals, zoals SO’s, (GZ-)psychologen, basisartsen, psychiaters vooral heel goed zorgen voor anderen en daardoor niet toekomen aan zichzelf. Deze dag is bedoeld om eens even te reflecteren op jezelf en je effectiviteit. Zodat je jezelf weer inspiratie en richting geeft.

Resultaat

Handvatten en vaardigheden om je authentiek te positioneren in de relatie met de cliënt, omringende systemen en collegiale relaties. 

Doelgroep en doelstelling

In deze essentie-class bieden wij je een dag van reflectie en inspiratie om je eigen kracht te (her) vinden en te versterken.
Deze dag is speciaal ontwikkeld voor zorgprofessionals, die meer vanuit eigen kracht werken en meer met meer resultaat hun positie innemen.

Programma

De thema’s deze dag:

  • Eventueel naar keuze individuele afname van de diepgaande drijfverenanalyse (ODC-meting)
  • Cirkel van invloed; hoe ben ik zichtbaar dan wel onzichtbaar;
  • Hoe zorg ik voor mijn eigen energie en vitaliteit;
  • Wie zijn voor mij echt lastige mensen of teams en hoe daarmee om te gaan;
  • Hoe kan ik vanuit eigen kracht die ander of het team meenemen en in beweging krijgen.

Datum en tijd:

Voor planning data neem contact op met Marja Veerman (m.veerman@perducam.nl). De Essentie-class start om 9:30 tot 16:30.

Investering:

De investering voor deze essentie-class is € 250, (BTW vrij).

Bij deze essentie-class is een resonerende en inzichtgevende drijfverenmeting / ODC meting met individuele terugkoppeling van 2 uur apart aan te vragen; investering €475 ,-  (BTW vrij).

Arrangementskosten; lunch etc. € 45,- (excl. BTW)

Tip: gebruik voor dit ontwikkeltraject je persoonlijk opleidingsbudget.

Gezien de corona maatregelen kunnen wij maximaal 10 deelnemers ontvangen.

Voor meer informatie neem contact op met Marja Veerman (Begeleider en GZ-psycholoog)
m.veerman@perducam.nl of 06-15117614

Actualiteiten

Contact

PERDUCAM

Molenlaan 12
1401 TJ Bussum

Telefoon
035 – 622 5286

E-mail
officemanagement@perducam.nl

Google Maps voor uw route

Aangesloten bij