Ontwikkeltraject van masterpsycholooog tot krachtige professional

Je bent psycholoog. Hoe ga je je vakvolwassen voelen in deze positie? Wij bieden een ontwikkeltraject waarin jij je tot een krachtige professional kunt ontwikkelen.

Doelstelling

 • Zelfbewust je functie kunnen uitoefenen vanuit inhoudelijk- of clinical leadership;
 • Functionele en persoonlijke ontwikkeling in je rol als psycholoog;
 • Verkrijgen van een breder beeld van de potentiële werkvelden van een  (GZ) psycholoog en hierin keuzes kunnen maken op basis van je persoonlijke drijfveren.

Resultaat

 • Vakvolwassen/‘Beroepsklaar’ voelen in het vakgebied.
 • Handvatten en vaardigheden om je authentiek te positioneren in de relatie met de cliënt, omringende systemen en collegiale relaties;
 • Inzicht in eigen kwaliteiten en potentieel-ontwikkeling;
 • (Zelf)kennis van waar onder druk ‘professionele kramp’ ontstaat (overtuigingen, stresstriggers etc.);
 • Intervisie met collega-psychologen;

Doelgroep

Dit ontwikkeltraject is speciaal ontwikkeld voor masterpsychologen:

 • Psychologen die zich willen oriënteren binnen het werkveld psychologie;
 • Psychologen die meer vanuit eigen kracht willen gaan werken;

Programma

Het ontwikkeltraject bestaat uit:

 • Persoonlijk intakegesprek met de opleider (kennismaken en bepalen doelstellingen);
 • Drijfverenanalyse (ODC-meting) inclusief individuele terugkoppeling en rapportage;
 • 4 workshops van 1 dagdeel, met een doorlooptijd  van 4 maanden.

Thema’s:

 • Relatie met de cliënt
  Regievoering in gesprekken; zichtbaarheid; contact, rapport en afstemming cliënt vanuit een open en nieuwsgierige basishouding;
 • Vaardigheden
  Meerdere niveaus van luisteren; vraagstelling gericht op het openen van het potentieel van de ander;
 • Rollen in de wereld van een psycholoog
  Welke rol(len) kun jij vervullen als masterpsycholoog binnen een team en/of organisatie. Je krijgt zicht op de diversiteit aan werkvelden en wat past bij jou? We koppelen dat aan je persoonlijke drijfverenmeting, zodat je de goede match kan maken.
 • Persoonlijkheid en persoonlijke ontwikkeling: toegang krijgen tot je werkelijke potentieel en kwaliteiten; her- en erkennen van je kwetsbare krachten. Wat kan ik en wat mag ik van mezelf?

Agenda en investering:

De totale studiebelasting voor dit ontwikkeltraject is gemiddeld 19 uur.
Deze uren zijn opgebouwd uit:

4 dagdelen van ieder 4 (16) uur
1 individuele ODC Drijfverenmeting met terugkoppeling (3 uur)

Maandag 22 januari 2024 van 13:00 – 17:00 uur
Maandag 4 maart 2024 van 13:00 – 17:00 uur
Maandag 15 april 2024 van 13:00 – 17:00 uur
Maandag 27 mei 2024 van 13:00 – 17:00 uur

De investering voor dit ontwikkeltraject is € 1145,- (excl. BTW)
Er zijn nog plaatsen beschikbaar voor iemand die je het ook gunt. Denk aan iemand uit je huidige of vorige organisatie of iemand waarmee je de opleiding hebt gedaan. Mocht iemand zich inschrijven via jou laat het ons dan weten, dan ontvang je een korting van 15%!
In dit ontwikkeltraject is een drijfverenmeting / ODC meting met individuele terugkoppeling inbegrepen.

Tip: gebruik voor dit ontwikkeltraject je persoonlijk opleidingsbudget.

[We werken op basis van ACT (Acceptance and CommitmentTherapy)]
Voor meer informatie neem contact op met Marja Veerman (GZ-psycholoog  en Opleider)
m.veerman@perducam.nl of 06-15117614

Actualiteiten

Contact

PERDUCAM

Molenlaan 12
1401 TJ Bussum

Telefoon
035 – 622 5286

E-mail
officemanagement@perducam.nl

Google Maps voor uw route

Aangesloten bij