Training: Coachend Leidinggeven voor Professionals én Leidinggevenden

Doe je of zeg je het zelf liever zodat jij of de medewerker sneller aan de slag kunnen? Stel je wel open vragen maar blijft het vervolgens stil of vaag? Heb je een goed gesprek(je) gehad maar gebeurt er vervolgens niets of iets anders? Heeft iedereen het zo druk dat er niet meer goed wordt afgestemd of beginnen mensen onderling te klagen. Of andersom.. zie jij kwaliteiten in iemand terwijl diegene zelf niet durft. Je wil je team sterker maken, maar hoe dan? Je wil meer invloed (dan macht) gebruiken en mensen mee krijgen, wat kun je dan versterken in je eigen manier van doen/kwaliteiten. 

Mensen die zich ontwikkelen in hun leiderschap of coachend leidinggeven krijgen een ‘simpeler en gelukkiger’ leven. Vaak zien we mensen hard aan de kar trekken -dan ook nog vanuit de eigen valkuil van hard en (te) gedreven werken-.   

Leiderschap vraagt volgers en volgersschap, of je nu een professional, manager of bestuurder bent, hoe breng jij zaken in beweging? Om te kunnen leiden moet je ook de ander kunnen volgen (en doorvragen als je die ander even niet kunt volgen). Zodat er een gezamenlijk lonkend perspectief ontstaat waarin iedereen zijn eigen stappen zet vanuit zin erin hebben en de zin ervan inzien.  

Dat vraagt coachend leiderschap van je…met wie je ook van doen hebt. Misschien is luisteren de allerbelangrijkste kwaliteit van een leider; diegene die kan luisteren daar wordt ook naar geluisterd…maar hoe zit je jezelf in de weg bij het luisteren (wat wil je niet horen). Ofwel hoe kom je van steeds in herhaling te vervallen naar zinnige beweging (van jezelf en dus anderen). Dat vraagt in de gaten hebben wat je altijd al doet (met de beste bedoelingen overigens) én gaan beseffen wat je echt belangrijk vindt. 

Doelstelling

Met coachend leidinggeven haal je het beste uit mensen zonder de doelen van de organisatie uit het oog te verliezen. Door je eigen coaching stijl te ontwikkelen en die in te zetten leer je niet alleen het beste uit mensen halen op individueel niveau, maar ook de samenwerking onderling te verbeteren. Je hebt vaardigheden ontwikkelt op het gebied van eigenaarschap en je motivatie  en zelfsturing is versterkt. 

 En je zult zien dat het vergroten van het eigenaarschap en zelfsturend vermogen van je team enorm zal helpen bij het behalen van het beste resultaat, inhoudelijk én ook in interactie.

Resultaat

Deze training kent 3 overkoepelende thema’s: 

  • Zicht krijgen op leiderschap passend bij jouw eigen kwaliteiten zodat je persoonlijk krachtiger wordt in plaats van in een reactieve ‘kramp’ te schieten 
  • Coaching en aansturing: het vergroten van je coaching vaardigheden zodat je beter aansluit bij de ander. Luisteren op verschillende niveaus en krachtige vragen die energie en zin genereren bij de ander 
  • Het versterken van een team, door te verbinden op een gezamenlijk resultaat (zowel op ‘performance’ als in de  ‘onderstroom’; hoe willen we werken met elkaar). 

Doelgroep

Leidinggevenden; Executives / Bestuurders en Professionals.
Voor een ieder die zijn invloed wil vergroten in aansturing 1:1 of in teams.
Omdat je het niet op macht wilt of kunt doen.

Programma

Het programma bestaat uit:

  • Debrief van de drijfverenmeting 
  • Blok 1: wat is coachend leidinggeven; praktische coaching vaardigheden; wanneer coach je niet 
  • Intervisie 
  • Blok 2 : hoe met weerstand of belemmerende gedragspatronen om te gaan; wat speelt er in mijn team; is het team of een groep; hoe kan ik mijn team taakgericht maken én gemotiveerd; of zelfsturender? 
  • Intervisie 
  • Individuele coachingsessie 
  • Blok 3 : mijn omgeving en organisatie; authentiek leiderschap als professional of leidinggevende; mijn profiel als coachend leidinggevende; hoe bestendig ik mijn persoonlijke ontwikkeling 

Thema’s:

We werken vanuit eigen vragen en eigen praktijk. We versterken je leiderschap ‘van binnen naar buiten’.  We maken gebruik van de menselijke gedragsontwikkelings-stadia: dat wil zeggen dat als je je bewust wordt van je neigingen, ingesleten en reactieve gedragspatronen én je je bewust wordt van hoe je wel wil zijn, gebruik makend van je natuurlijke kracht of kwaliteiten, je zoveel makkelijker vanuit verbinden én autonomie kunt leiden. 

Officieel: We gebruiken state of the art leiderschapsmodellen  en coachingsstandaarden/competenties (EMCC) en een drijfverenmeting (ODC) 

Agenda en investering:
De totale studiebelasting voor deze training is gemiddeld 30 uur.
Deze uren zijn opgebouwd uit de training:
2 aaneengesloten dagen (16 uur) met een terugkomdag (8 uur)
1 individuele ODC Drijfverenmeting met terugkoppeling (2-3 uur)
2 intervisiemomenten (2-3 uur).

Trainingsdata 2021: Informeer bij ons voor de nieuwe data.
De training wordt definitief bij 4 of meer deelnemers. Bij minder deelnemers wordt de training verschoven naar een latere datum.
Het maximum aantal deelnemers is 8.

De investering voor deze workshop is € 2485,- p.p. (excl. BTW)
In deze training is een ODC-Drijfverenmeting met terugkoppeling inbegrepen.

Wanneer u deze workshop InCompany wilt aanbieden, neem dan even contact met ons op. Op basis van uw wensen stellen we een offerte op maat op.

Tip: gebruik voor deze training je persoonlijk opleidingsbudget.

Voor meer informatie neem contact op met Marja Veerman (GZ-psycholoog  en Opleider)
m.veerman@perducam.nl of 06-15117614.

Actualiteiten

Contact

PERDUCAM

Molenlaan 12
1401 TJ Bussum

Telefoon
035 – 622 5286

E-mail
officemanagement@perducam.nl

Google Maps voor uw route

Aangesloten bij